Hoppa till innehåll
Affärsutveckling företag

Affärsutveckling​

Tillsammans med Aneby kommun genomför vi regelbundet olika aktiviteter för affärsutveckling i kommunen. Allt från nätverkande insatser till kompetensutveckling och utbildningar.

Du är alltid välkommen till oss på Aneby näringsliv för att få reda på vilka affärsmöjligheter som finns för dig som företagare

Aneby Näringsliv samarbetar med Science Park och vår affärsutvecklare Marthina kan vara med och stötta dig under din företagarresa.

När du träffar Marthina så börjar ni prata om din idé, ditt nuläge och ser över vilka eventuella hinder du kan ha framför dig men också vilka möjligheter som finns på vägen mot din dröm. Har du resurser i din omgivning som kan hjälpa och stötta dig på din resa och tillsammans sätter vi upp mål för att göra företagsresan mer konkret.

Vårt mål är att hjälpa dig i processen. Vi stöttar dig med individuell affärsutveckling genom olika insatser. Helt utan kostnad!

Har du en ny idé, vill du satsa på hållbarhet eller är det dags att utveckla, anställa eller byta bolagsform? Vi erbjuder olika tjänster som kan hjälpa och stötta dig i dessa funderingar. Marthina kan vägleda och vara ett bollplank i dina satsningar och du kontaktar henne här:

Marthina Affärsutvecklare
tjänst Näringslivsutveckling NUVAB

Aneby Näringsliv tillhandahåller lokala utbildningar exempelvis diverse certifieringsutbildningar med mera, som det lokala näringslivet har behov av.

Aneby Näringsliv har ett samarbete med NUVAB i Vetlanda gällande utbildningar. Aneby Näringslivs medlemmar får ta del av hela deras utbildningskatalog till samma pris som NUVABS egna medlemmar. Ni anmäler er och bokar direkt i utbildningskatalogen: nuvab-utbildningar-2023.pdf

tjänst Rådgivning via Science Park

Via Science Park finns ytterligare ett stort kontaktnätverk av experter och spetskompetens. De erbjuder exempelvis föreläsningar och kurser som stöd i ditt företagande. Läs mer om Science Park här!

Aneby Näringsliv tillhandahåller lokala säkerhetsutbildningar som medverkar till ökad säkerhet, kompetens och effektivitet på arbetsplatser, som det lokala näringslivet har behov av.

Aneby Näringsliv har ett samarbete med Windings Utbildningscenter AB gällande utbildningarna och medlemmarna får ta del av hela deras utbud. Ni läser mer om utbildningarna och bokar direkt på hemsidan: Utbildningar för ökad säkerhet | Windings 

Läs mer

Utveckla företaget så du på ett mer hållbart sätt använder era resurser. Därav ökar effekten, konkurrenskraften och ett långsiktigt hållbart arbetssätt skapas. I enlighet med Agenda 2030 bör företag se över sitt hållbarhetsarbete, för miljöns skull men även för konkurrenskraften.

Detta medför ett långsiktigt värde med en affärsstrategi som utöver ekonomiska faktorer även fokuserar på sociala, etiska, kulturella samt miljömässiga faktorer.

Ett ökat använt begrepp inom de flesta branscher är Artificiell Intelligens, AI. Detta är ett samlingsnamn på ett antal tekniker som vi i vardagen ofta använder. Sammanfattningsvis hanterar dessa tekniker stora mängder data till skillnad från människors kapacitet.

Hur kan AI hantera data?
– AI kan, baserat på tidigare data, förutspå framtiden. Ett tydligt exempel på detta är väderrapporter du kan ta fram i olika appar på telefonen. Dessa prognoser tas fram med hjälp av AI.
– AI-teknik är en stor del av ansiktsigenkänning.
– AI kan även hjälpa företag att förutspå rätt bemanning eller eventuella returer i en webbshop.

Försäljning handlar om att attrahera, utveckla och behålla kunder. En bra säljare hjälper kunderna att lösa problem och skapa värde. Självklart gäller detta oavsett vad man säljer, om du säljer direkt till kund, via återförsäljare eller webbshop.

Merförsäljning handlar istället om att bearbeta de befintliga kunderna. Detta genom att exempelvis presentera nya produkter eller lösningar, visa intresse efter avslutad affär och i allmänhet ge kunden något extra utöver vad som säljs.